COVID-19. Ważne zmiany dla placówek psychiatrycznych

NFZ w związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 wprowadza zmiany w zarządzeniu dotyczącym realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień. Chodzi o Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.