Energa wygrała tegoroczną aukcję dla źródeł odnawialnych

Projekty o mocy zainstalowanej 58 MW Energi OZE – spółki zależnej Energi z Grupy Orlen – wygrały tegoroczne aukcje dla źródeł odnawialnych.