KPRM: przedłużono termin naboru projektów dot. usług chmurowych

Do 23 lipca br. przedłużono krajowy etap naboru projektów dotyczących infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) – poinformowała KPRM.