Leki zagrożone brakiem dostępności. Nowa lista jest dużo krótsza od majowej

Kolejna lista leków objętych zakazem wywozu jest krótsza niż poprzednia o ponad 100 pozycji. Jakie leki z niej usunięto?