Nowe struktury JPK już w konsultacjach

Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj wstępną wersję nowych wzorów JPK_V7K i JPK_V7M. Mają one obowiązywać od 2022 r., czyli będą miały zastosowanie po raz pierwszy dopiero od rozliczenia za styczeń, składanego do 25 lutego 2022 r.