Pakiet Slim VAT 2 w wykazie prac legislacyjnych rządu

We wtorek do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług, czyli wprowadzenie tzw. pakietu Slim VAT 2.