Pandemia COVID-19 a kondycja serc Polaków

COVID-19 zdominował niemal wszystkie sfery naszego życia. Jednak nie można zapominać, że pomimo wysokiej śmiertelności, będącej następstwem trwającej pandemii, to wciąż choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Kluczowe jest więc to, by pacjenci zachowali ciągłość terapii i kontynuowali leczenie, aby zaciągnięty dług zdrowotny nie okazał się większy niż bezpośrednie skutki epidemii koronawirusa. Znaczenie fundamentalne w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2 ma także regularna kontrola podstawowych parametrów kardiologicznych i metabolicznych.