Pomoc publiczna w jednym podatku może pomniejszyć preferencję w drugim

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia od CIT dla firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej i ze zwolnienia od podatku od nieruchomości dla zlokalizowanych tam budynków, może kumulować oba rodzaje pomocy. Kumulacja nie może jednak doprowadzić do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy regionalnej. Wówczas bowiem wartość zwolnienia z podatku od nieruchomości pomniejszy kwotę preferencji w CIT. Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.