Przychody Pointpack wzrosły w II kwartale

Zarząd spółki Pointpack S.A. oszacował przychody spółki w okresie 1 kwiecień – 30 czerwiec 2021 r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ok. 12 140,0 tys. zł co stanowi wzrost o 26,4 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2020 r., kiedy to wyniosły 9 603,0 tys. zł oraz wzrost o 13,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., w którym osiągnęły 10 681,1 tys. zł.