Ukraina: Polski charge d’affaires: Ukraina ma swoje miejsce w rodzinie narodów europejskich

Stanowisko Warszawy jest niezmienne: Ukraina ma swoje miejsce w rodzinie narodów europejskich – powiedział polski chargé d’affaires a.i. Michał Giergoń podczas konferencji „Ukraina 30. Stosunki Międzynarodowe” w Kijowie.