Walka z wirusem czasowo bez VAT

Od 1 stycznia 2021 r. towary importowane przez Komisję Europejską bądź jedną z unijnych agencji w celu walki z pandemią koronawirusa były wolne od podatku od wartości dodanej.