WUG: w 2020 r. nieznacznie spadła efektywność zagospodarowania metanu z kopalń

Blisko 2 proc. więcej metanu niż rok wcześniej wydzieliło się w ub. roku przy eksploatacji węgla kamiennego. Udział gazu ujętego w instalacje odmetanowania był zbliżony do poziomu sprzed roku, jednak efektywność zagospodarowana metanu nieznacznie spadła – wynika z danych WUG.