Budezonid, cyklezonid, deksametazon: jeden z nich jest skuteczny w covid

Eksperci EMA dokonali przeglądu aktualnych dowodów naukowych na skuteczność leczenia covid-19 wziewnymi kortykosteroidami oraz kortykosteroidami podawanymi doustnie lub iniekcyjnie.