Cicha wojna lobby bitumicznego z cementowym

Nie jest prawdą, że w Polsce brakuje dobrego kruszywa na budowę dróg betonowych, a ich wykonawcy muszą je sprowadzać z dala od prowadzonej inwestycji – stwierdza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).