Kosztów bezpośrednich nie odlicza się przed zapłatą

Cło antydumpingowe naliczone w związku z dostawami w latach 2017, 2018, 2019, ale uiszczone dopiero w 2020 r., należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2020 r. – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.