Marża brutto apteki: ok. 20 gr przy lekach na receptę. Raport

W latach 2019-2020 marża brutto na rynku aptecznym kształtowała się na zbliżonym poziomie. Najwyższą marżę utrzymywały leki OTC – ok. 30% na opakowaniu, wobec około 20 gr przy lekach na receptę.