Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym – LIBOR

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ogłoszone 2021-06-03 – LIBOR*