Polacy tworzą nowy sojusz na rzecz cyberbezpieczeństwa

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w maju 2021 r. podpisała list intencyjny z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland. Celem podjętej współpracy jest wspólna realizacja założeń strategicznych obu Stron, wynikająca z potrzeby budowania większej świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.