Senat: komisja za uproszczeniem orzekania COVID-19 jako choroby zawodowej

Uproszczenie trybu orzekania o chorobie zawodowej wywołanej zakażeniem wirusem SarsCoV u pracowników ochrony zdrowia oraz zrównanie wysokości niektórych świadczeń przysługujących osobom wykonującym zawody medyczne – przewiduje projekt ustawy przygotowany przez senacką komisję zdrowia. W środę popołudniu odbyło się pierwsze czytanie projektu, do którego komisje przyjęła dwie autopoprawki.